ЗАВРШНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Професионална услуга за поставување на водоводна и канализациона инсталација, браварски, подополагачки и молерофарбарски работи

Кои сме ние?

icon

Дозволете да бидеме дел од вашата замисла

icon

Вашиот план го доведеме до реализација.

Фирмата Занаетчиски Дуќан ЧЕЛИК од Скопје е основана во 1987 година, со мал почетен капитал и шесторица вработени. Во период од 35 години прерасна во фирма со над 30 вработени кои опфаќаат повеќе области од градежништвото.

Во своето долгогодишно работење, од своето работење до денес има работено на помали и поголеми станбени индивидуални и деловни објекти.

photo

02

Браварски работи

Обработкa на метал - сечење, виткање, заварување, обликување, бојадисување.

03

Подополагачки и керамичарски работи

Изработка на подови и ѕидови од секаков вид на плочки од керамика, порцелан, гранит, мермер, камен, полна тула (гитер цигла).

04

Молерофарбарски работи

Груба и фина декорација на ѕидови и плафони.

ДЕЛ ОД НАШИТЕ ПРОЕКТИ

  icon

  БАРАТЕ РЕАЛИЗАЦИЈА НА ВАШИОТ ПЛАН?

  ЗОШТО ДА НЕ ОДБЕРЕТЕ НАС?

  50+

  Завршени проекти

  100+

  Задоволни клиенти

  100+

  Работници и инженери

  НАШИТЕ ПАРТНЕРИ