Завршни работи во градежништвото
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Завршни работи во градежништвото
 
Професионална услуга за поставување на водоводна и канализациона инсталација, браварски, подополагачки и молерофарбарски работи
 
 
 
 
 

Кои сме ние?

 
 
 
 
 
 
 
Дозволете да бидеме дел од вашата замисла
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вашиот план го доведеме до реализација.
 
 
 
 
 
 
 
 
Фирмата Занаетчиски Дуќан ЧЕЛИК од Скопје е основана во 1987 година, со мал почетен капитал и шесторица вработени. Во период од 35 години прерасна во фирма со над 30 вработени кои опфаќаат повеќе области од градежништвото.

Во своето долгогодишно работење, од своето работење до денес има работено на помали и поголеми станбени индивидуални и деловни објекти.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поставување на водоводна и канализациона инсталација

 
Разни инсталации за разни објекти и проблеми.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Браварски работи

 
Обработкa на метал - сечење, виткање, заварување, обликување, бојадисување.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подополагачки и керамичарски работи

 
Изработка на подови и ѕидови од секаков вид на плочки од керамика, порцелан, гранит, мермер, камен, полна тула (гитер цигла).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Молерофарбарски работи

 
Груба и фина декорација на ѕидови и плафони.
 
 
 
 
 
 
 
 

Дел од нашите проекти

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Барате реализација на вашиот план?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зошто да не одберете нас?

 
 
 

50+

 
 
Завршени проекти
 
 
 

100+

 
Задоволни клиенти
 
 
 

100+

 
Работници и инженери